דף הבית » לימודי רבנות לתעודת יורה יורה

לימודי רבנות לתעודת יורה יורה

קורס הכשרת רבנים

תוכנית לימודים הסמכה והכשרה

לתעודת יורה יורה ברבנות הראשית לישראל

תכנית הלימודים המוצעת כוללת את חומרי הלימוד הנדרשים לצורך בחינות ההסמכה לרב שכונה ולתעודת יורה יורה.

מלבד ההכנה לבחינות ההסמכה, מטרת התוכנית היא להכשיר את המשתתפים לידיעה והבנת חומרי הלימוד לצורך שימוש מעשי ופראקטי בתחומים הנלמדים.

התוכנית מאפשרת למעוניינים להיבחן לבחינות ההסמכה ברבנות שלא במסגרת של כולל, בלימודים של אחת לשבוע המאפשרים עיסוקים נוספים. דגש על פראקטיקה לצורך הפיכת התחומים הנלמדים למקצוע תורני.

מפגש שבועי בשעות אחר הצהריים למשך 5 שעות (16.00-21.00).

התכנית בעלת ארבעה נושאי בחינה נדרשים המתפרשת על פרק זמן של כשנתיים וחצי.

הנושאים הכלולים בתוכנית:

שלב א:

הלכות שבת: סימנים: רמ"ב-שד"מ. סימני עיון: רנ"ג-רנ"ט, רע"ט, ש"ב, שז"-שי"א, שי"ד-שכ"ד, שכ"ה, שכ"ח-של"א, של"ז, ש"מ. משך התכנית: 180 שעות לימוד [כ 30 מפגשים]. עלות: 7000 ₪ .

שלב ב:

הלכות איסור והיתר: הלכות תערובות: צ"ח-קי"א. הלכות בישול עכו"ם: קי"ב, קי"ג. הלכות כלים: ק"כ-קכ"א. הלכות בשר וחלב: פ"ז- צ"ז. הלכות מליחה: ס"ט- ע"ח.
משך התכנית: 180 שעות לימוד [כ 30 מפגשים]. עלות: 7000 ₪ .

שלב ג:

הלכות נידה: יורה דעה: קפ"ג- ר. משך התכנית: 180 שעות לימוד [כ 30 מפגשים]. עלות: 7000 ₪ .

שלב ד:

הלכות מקוואות: יורה דעה : ר"א-ר"ב. [כ 5 מפגשים]

הלכות הנוגעות לסידור חופה וקידושין: [כ 13 מפגשים]. אבן העזר: א',ב',ד', ו', ט', י"ג, כ"ו, כ"ז, כ"ט, ל"ד, מ"ב, נ"ה (סעיף א'), ס"א, ס"ב, ס"ד, ס"ו, קכ"ו (סעיף ב'-ז'). חושן משפט: סי' ל"ג, ל"ד.

הלכות שמחות: [כ 12 מפגשים]. הלכות קריעה: ש"מ. הלכות אנינות: שמ"א. הלכות אבלות: שמ"ב- ת"ג.

משך התכנית: 180 שעות לימוד [כשנה]. עלות: 7000 ₪ .