צור קשר
שם:
נייד:
דוא"ל:
הודעה:
5 + 5
הודעות

קורסים הקרובים בא"י:

שחיטת בהמות: בית שמש, ניו יורק

מילה: בני ברק, בית שמש, ניו יורק

שחיטת עופות: בני ברק, בית שמש, ניו יורק

ספרות סת"ם: בני ברק, בית שמש, ניו יורק

חזנות ופיוט: בית שמש, קרית ספר

*****************

מס' המוקומות מוגבל

הקדימו להרשם ולהבטיח את מקומכם בקורסים.

חיפוש
דף הבית » מאמרים וספרים

מאמרים וספרים

ספרים ומאמרים הלכתיים ותורניים בנושאים שונים מאת ראש המכון


הרה"ג מרדכי עזרן שליט"א


ספר
"תודעת כשרות" - הלכות כשרות המטבח היהודי.


ספר "המבדיל בין קודש לחו"ל" - מדריך הלכתי ליהודי בתפוצות.

ספר "ושמרתם את המצות" - מדריך הלכתי לאפיית מצות.


"קיצור הלכות מילה וכללי רפואה למוהל"
- מדריך הלכתי ללימוד חזרה ושינון למוהלים.


"קיצור הלכות שחיטה, טרפות וכללי הניקור" - ספר הדרכה ללימוד חזרה ושינון לשו"ב.


"מדריך הלכתי למשגיחי כשרות" - ספר הדרכה מעשית לעוסקים בתחום השגחת הכשרות.


"מדריך סידור חופה וקידושין" - מדריך הלכתי לעורכי ומסדרי חופות
ניתן לרכוש את ספריו של הרב עזרן דרך האתר במחיר 50 ש"ח כולל דמי משלוח.תודעת כשרות --------------המבדיל

"תודעת כשרות" ----------------------------- "המבדיל בין קודש לחו"ל"

כשרות המטבח היהודי ---------------------------- מדריך הלכתי ליהודי בתפוצות

תמונת ושמרתם את המצות -------------------- אוצר מקצועות הקודש חלק א

--------"ושמרתם את המצות" ----------- "אוצר מקצועות הקודש"

---------"מדריך הלכתי לאפיית מצות" ------------ חלק א - מילה, שחיטה טריפות וניקור

אוצר מקצועות הקודש חלק ב

"אוצר מקצועות הקודש"

חלק ב - סת"ם, קונטרס ההידורים,

אומנות הכתיבה, הכנסת פרשיות ושיפוץ בתים.