דף הבית » סרטים

סרטים

סרט על פעילות המכון

תודעת כשרות

סרט הדרכה בהלכות והנהגות כשרות המטבח היהודי

חלק א

חלק ב

חלק ג


סדרת שיעורי וידאו בנושא כשרות


מאת הרה"ג מרדכי עזרן שליט"א

שיעור 1- הלכות "הכשרת כלים"

שיעור 2- הלכות "טבילת כלים"

שיעור 3- עצות מעשיות לארגון וסידור המטבח

שיעור 4 - "כשרות המאכלים"

שיעור 5 - "בדיקת המזון מתולעים"

שיעור 6 - "מאכלי סכנה"

שיעור 7 - "מאכלי עכו"ם"

שיעור 8 - "הפרשת חלה"

שיעור 9- "תרומות ומעשרות"

שיעור 10- "שחיטת עופות ובקר"

כשרות בשחיטת עופות ובקר [המשך]

שיעור 11 - "שמיטה במטבח"

שיעור 12 - מצות מכונה ומצות עבודת יד

שיעור 13 - קטניות בפסח ודין חוזר וניעור

שיעור 14 - ברכת הפיצה ולחמניות מתוקות

שיעור 15 - ברית מילה כתיקונה

שיעור 16 - הלכות ארבעת המינים


סדרת שיעורי וידאו בנושא הלכות הקשורות לחו"ל

שיעור 1 -מצות ישוב א"י ומעלותיה והיציאה לחו"ל
שיעור 2 - הלכות מטוס וטיסה
שיעור 3 -עניינים בהלכות שבת השייכות בחו"ל
שיעור 4 -ענינים בהלכות יו"ט השייכות בחו"ל

שיעור 5 - עניינים בהלכות שאר המועדים השייכות בחו"ל.