דף הבית » קורס משגיחי כשרות

קורס משגיחי כשרות


משגיח הכשרות אחראי על קיום הלכות כשרות המזון במקום בו הוא עובד, וכתוצאה מכך על תקפות תעודת הכשרות של המקום. המשגיח אחראי על קיום ואכיפת הוראות הכשרות של הרבנות הראשית לישראל ו/או הגוף הפרטי הנותן את הכשרות למקום (בד"צים למיניהם), והוא כפוף לרב החתום על תעודת הכשרות של המקום רב מקומי, רב אזורי או הבד"ץ) )

במסגרת העבודה מפקח משגיח הכשרות על עבודת מכיני המזון בשלביו השונים, אחראי על בדיקת כשרות חומרי הגלם המוכנסים למקום, ולעיתים נדרש גם לבצע עבודות שונות כמו ניקוי ירקות עלים מתולעים, ניפוי קמח, הפרשת חלה, הפרשת תרומות ומעשרות, בדיקת עופות ועוד.

בחלק מהמקומות, דורש הגוף נותן הכשרות את קיומו של 'נאמן כשרות', שהוא אחד מהעובדים בעסק המשמש כנאמן של גוף הכשרות, המבצע משימות מיוחדות בתחום הכשרות, מלבד שאר העבודות שמוטלות עליו. נאמן הכשרות משלים את עבודת משגיח הכשרות בזמנים בהם המשגיח לא נמצא או מהווה לו תחליף.

משגיח הכשרות נדרש להיות אדם שומר מצוות וירא שמיים, בקי בהלכות הכשרות ובעל יכולת לעמוד על דעתו כנגד אנשים אחרים, עצמאות. נדרשת אחריות אישית ויושרה, כיוון שהתפקיד אחראי מאוד כלפי לקוחות העסק, הסומכים על משגיח הכשרות שידאג שהמאכלים שהם אוכלים כשרים.

הקורס הוא אישי ופרטני עם כל תלמיד בנפרד עד להכשרתו והכנתו לבמחני ההסמכה ברבנות הראשית לישראל.


חומר הלימוד: כל הלכות איסור והיתר והמסתעף עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה


מליחה, בשר וחלב ותערובות
הכשרת וטבילת כלים, בישולי עכו"ם. חרקים במזון, תרומות ומעשרות, ערלה, הפרשת חלה, איסור חדש, כשרות בדגים, כשרות בשבת ומועדים, הטכנולוגיה של המזון, הכרת סימני הכשרות בארץ ובחו"ל, אתיקה מקצועית, הדרכה להשגחה במקומות ציבוריים ובבית, משקאות חריפים, שביעית.


מבחני תרגול עיוניים ע"י המכון.


משך הקורס כ-6 חודשים מפגש שבועי של שלוש שעות כל שיעור.


עלות הקורס – 5200 ₪ עד 12 תשלומים.

דמי הרשמה - 100 ש"ח


מבחן מסכם למתן תעודת אישור לימודים ע"י המכון.


מבחן הסמכה ע"י הרבנות הראשית.


להורדת חומר הלימודים לקורסים
לחץ כאן

לצפיה בסרט בנושא כשרות המטבח חלק א

לצפיה בסרט בנושא כשרות המטבח חלק ב