מורשת אבות

מגוון הקורסים באקדמיה

קורס
טוען רבני ומגשר

הכשרת דיניים
"ידין ידין"

קורס
סופר סת"ם

קורס
מגיהי סת"ם

קורס
מוהלים

קורס
שוחטים

המלצות הרבנים גדולי ישראל

שיטת הפעימות של אקדמיית מורשת אבות

גלו מדוע בוחרים בנו...