מורשת אבות

בית דין צדק "נתיבות שלום"

בית דין צדק "נתיבות שלום"

בית דין צדק “נתיבות שלום” הוא בית דין פרטי לדיני ממונות העוסק ביישוב מחלוקות וסכסוכים ממוניים בין אדם לחברו. בנשיאות בית הדין כיום עומד חבר בית הדין הגדול הגאון הגדול הרב שלמה בן שמעון שליט”א וכל הדיינים המשמשים בו הינם בעלי הכשרה והסמכה רשמית לשמש כדיינים מטעם הרבות הראשית לישראל.

סמכויות בית הדין

לבית הדין אין מעמד חוקי במדינת ישראל ואינו יכול לחייב כל אדם לדון לפניו. אמנם, פסיקותיו מחייבות מכוח חוק הבוררות 1968, כיון שהנוהג בו הוא שהמתדיינים חותמים לפני הדיון על שטר בוררות שנותן לבית הדין סמכות לפסוק. לאחר הפסיקה יכולים הצדדים לפנות לרשם בית המשפט לביצוע “אישור פסק בורר” המאשר את פסיקת בית הדין ומקנה לה תוקף חוקי לגבייה ולאכיפה בהוצאה לפועל.
ההלכה היהודית מחייבת לפנות אך ורק לבית דין שדן על פי דיני התורה, בעבר היה נהוג להוציא כנגד המסרבים לדון לפני בית הדין “כתב סירוב” שהוא קריאה לקהילה לנקוט סנקציות קהילתיות, אך החוק בימינו קובע כי לכתב סירוב יש מימד עונשי שאינו בסמכות בית הדין וכי אסור לבית הדין להוציאו.

פעילות ציבורית

במסגרת פעילותו מעניק בית הדין כשרות ופיקוח במספר תחומים

כשרות ופיקוח מהודר על מיון ארבעת המינים

כשרות ופיקוח על אפיית חבורה במצות עבודת יד ומכונה

הסמכת תלמידים במקצועות קודש במסלולי ההכשרה של האקדמיה התורנית שע"י מכון "מורשת אבות"

דייני בית הדין

טופס פתיחת תיק

אגרהמחיר
פתיחת תיק180 ש"ח
שעת דיון100 ש"ח
פסק דיןללא עלות
הזמנת פרוטוקול250 ש"ח
בקשה לנימוקים הלכתיים לפס"ד390 ש"ח
ביקור בית250 ש"ח
תקנון בית הדין