מורשת אבות

מגיהי סת"ם

הלומדים הגהה, ימשיכו בלימוד תוכנית לימודים עיונית ומעשית מעמיקה של המכון. בתכנית זו רוכזו שיטות כל הפוסקים הלכה למעשה, הדנות בכל המקרים שמגיהי הסת”ם מתמודדים איתם כשיגרה. תוך עמידה על ההבדל הלכתי בין בני ספרד ואשכנז, בסיום ייגשו הלומדים למבחן מסכם עיוני ומעשי.

לימוד עיוני

הלכות סת"ם והמסתעף השייכים למגיה עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה- טור ב"י שו"ע משנ"ב, בה"ל, קול יעקב, וקסת סופר, יריעות שלמה חלק ב' וג'.

השיעורים בנויים עפ"י סדר האותיות כאשר בכל שיעור לומדים את כל הדינים בשינוי בצורת האות הנלמדת תוך כדי המחשה ותרגול מעשיים של סוגי הגהה שונים.

לימוד מעשי

 

  • כלי ההגה והשימוש הנכון בהם, קילוף וגירוד דיבוקים, קדירת שמות הקודש, השחרת אותיות, תיוג ע”י נוצה וקנה, ציפורן, רפידוגרף, אופן ההסתכלות, פענוח בדיקת המחשב.
  • מבחני תרגול עיוני ומעשי.
  • מבחן הסמכה עיוני ומעשי מסכם על הל’ סת”ם והגהת סת”ם. [אפשרות בשילוב מכון “יד רפאל “]
  • משך הקורס – 80 שע’ אקדמאיות [12-14 מפגשים]
  • עלות קורס – 3800 ₪.