מורשת אבות

טוען רבני ומגשר

טוען רבני ומגשר

אם אתה חריף בעל שכל חזק, מבין עניין ובעל כושר ביטוי

בוא הצטרף לעולם המשפט כטוען רבני מוסמך
ותוכל לשדרג את פרנסתך ומעמדך

רקע כללי

הטוען הרבני הינו האיש שלפי חוקי מדינת ישראל ותקנות משרד הדתות רשאי לייצג לקוחות בפני בתי הדין הרבניים במדינת ישראל בענייני אישות וסכסוכים ממוניים ו/או בהליך דין תורה ו/או בוררות.
קורס זה מיועד להקנות למשתתפיו השכלה תורנית, ידע משפטי, מעשי וכללי, במטרה להכשירם כטוענים רבניים ברמה ערכית ומקצועית גבוהה.

מטרות הקורס

מקנה למשתתפיו ידע ב"שולחן ערוך" בחומר הרלוונטי.

מכשיר את התלמיד לעסוק בייצוג בבתי הדין הרבניים.

מכין את המשתתפים ללמוד נושאים מעשיים שיעזרו להם בעבודה יומיומית בבתי הדין.

מכין את המשתתפים באופן מלא למבחנים בכתב ובע"פ של בחינות בית הדין הרבני הגדול.

נושאי הלימוד ותכנית הלימודים

פעימהחודשיםמפגשיםמבחן
אבן העזר א'4 חודשים13 מפגשיםסיון
אבן העזר ב'4 חודשים12 מפגשיםמנחם אב
חושן משפט א'4 חודשים13 מפגשיםכסלו
חושן משפט ב'4 חודשים12 מפגשיםשבט
תקנון הדיוןלימוד עצמאיאייר
חקיקה אזרחיתלימוד עצמאיאייר
סה"כ16 חודשים50 מפגשיםטוען רבני ומגשר מוסמך