מורשת אבות

"ידין ידין"

מסלול סמיכה לדיינות

בשיטת הפעימות של האקדמיה התורנית "מורשת אבות"

אתה משקיע מעצמך שיעור אחד בשבוע

ותוך 4.2 שנים - אתה דיין מוסמך

מסלול לימודי  דיינות הוא מסלול ייחודי הכולל הכנה לבחינות ההסמכה לדיינות בחושן משפט ואבן העזר, בשילוב ידע פרקטי ומעשי המסייע לדיין בעבודתו. השיעורים כוללים את הסימנים הנדרשים ללימוד על ידי בית הדין הרבני הגדול מתוך השו”ע ונושאי הכלים. 

השיעורים מתקיימים אחת לשבוע (בהתאם ליחידת הלימוד).

תכנית הלימודים פועלת באופן מודולרי כשכל נושא מציין יחידת לימוד נפרדת.

ללומדים אפשרות לחזרה על השיעורים הנלמדים ע"י הקלטות שיעורים וחומרי לימוד המועלים לאתר הקורס.

צוות רבנים מגידי שיעור בעלי כושר לדיינות, ניסיון בהוראת הנלמד, ובעלי ותק וניסיון בבוררות הלכתית בבתי דין פרטיים.

במהלך הלימודים קיימת אפשרות להשתלבות בבית הדין ובית ההוראה "נתיבות שלום" כ"ספרא דדייני" (סופרי הדיינים) על מנת לרכוש פראקטיקה.

לתלמידים מצטיינים – קיימת אפשרות להשתלבות בהרכב ביה"ד כדיינים מהמניין.

למסיימים בהצלחה יוענקו התעודות: מטעם האקדמיה התורנית "מורשת אבות" בשיתוף בית הדין ובית ההוראה "נתיבות שלום"

פעימהדפים בשו"עחודשיםמשך פעימהמבחן
אבן העזר2579.5 חודשים50 מפגשיםמנחם אב
חושן משפט א'32612 חודשים56 מפגשיםתשרי
חושן משפט ב'39514.5 חודשים70 מפגשיםניסן
חושן משפט ב'40815.2 חודשים76 מפגשיםמנחם אב
סה"כ138651.3דיין מוסמך
פעימהדפים בשו"עחודשיםמשך פעימהמבחן
אבן העזר2579.5 חודשים50 מפגשיםמנחם אב
חושן משפט א'32612 חודשים56 מפגשיםתשרי
חושן משפט ב'39514.5 חודשים70 מפגשיםניסן
חושן משפט ב'40815.2 חודשים76 מפגשיםמנחם אב
סה"כ138651.3דיין מוסמך

תנאי סף

תנאי סף
  1. על המועמד לעבור מבחן ברבנות הראשית באחד משלושת הנושאים: שבת, איסור והיתר, נידה.
  2. הוסמך לרבנות (יורה יורה) על ידי רב עיר או דיין או מוסד תורני שהמועצה מכירה בהסמכתם.
  3. מצב משפחתי: נשוי/גרוש/אלמן (רווק יוכל להיבחן, אך ניתן להסמיך לדיינות רק את מי שנשוי או היה נשוי).
  4. אורח חייו ואופיו הולמים את מעמדו של דיין בישראל, על פי המלצה בכתב משני רבותיו בישיבה גבוהה.
  5. סיים לפחות 7 שנות לימוד בישיבה גבוהה או כולל המוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל ומלאו לו לפחות עשרים וחמש שנים ויום במועד ההרשמה לבחינה.
  6. לצורך ההרשמה לבחינות יש להגיש גם בקשה בכתב, בצירוף קורות חייו כולל מקום לימודיו, ומסמכים המאשרים את הקריטריונים הנ”ל.

תעודת כושר לדיינות – תקפה לשנתיים, במידה והמוסמך אינו מכהן בפועל בבית דין רבני אזורי, כפי שקובע חוק הדיינים תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה) תשט”ו-1955 סעיף 41: “ההסמכה שתינתן לפי תקנות אלה כוחה יפה לתקופה של שנתיים מיום חתימתה”.