מורשת אבות

"יורה יורה"

מסלול סמיכה לרבנות

בשיטת הפעימות של האקדמיה התורנית

אתה משקיע מעצמך שיעור אחד בשבוע

ותוך

תמשיך עוד שנתיים ויש לך כושר לרב עיר

הסמכהפעימהמפגשיםשעות לימודמחיר
רב שכונה
הלכות שבת42 מפגשים190 שעות7,900 ₪
הלכות איסור והיתר38 מפגשים170 שעות7,500 ₪
הלכות נדה28 מפגשים126 שעות5,900 ₪
רב מושבהלכות שמחות26 מפגשים 120 שעות 4,500 ₪
הלכות חופה וקידושין22 מפגשים100 שעות4,000 ₪
רב אזוריהלכות מקוואות
הלכות תפילה וברכות תפילה22 מפגשים100 שעות4,000 ₪
רב עיר הלכות פסח, יו"ט וחוה"מ
הלכות חגים:ר"ה, כיפור, סוכה ולולב, חנוכה ופורים