מורשת אבות

סופרי סת"ם

שלב הבסיס להקניית היסודות נבנית בצורה חווייתית, תוכנית הלימודים המסודרת והיסודית של המכון קנתה לה מוניטין עולמי.

תוכנית הלימודים בנויה על פי סדר ה’משנה ברורה’, וכוללת סיכום דברי הפוסקים האחרונים הלכה למעשה דבר דבור על אופנו עפ"י השיטות הנהגות לבני ספרד ואשכנז . לימוד האותיות ייעשה בד בבד עם לימוד הלכות, בכדי שלא להתיש את הלומד בלימוד חלק מהזמן צורת האותיות בלבד, אלא בלימוד חווייתי ומעניין יותר.

במסגרת הקורס יילמדו שיטות שונות ומותאמות של הכנת קולמוסים, אימוני כתיבה, הכנת הקלף, בחירת חומר הכתיבה דיו וקלף והתאמתו לסופר.

סוג הכתב הנלמד: אשכנזי [בית יוסף] / אריז"ל / ספרדי [מור וקציעה-וועליש]

לימוד עיוני

הלכות סת"ם והמסתעף עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה- טור ב"י שו"ע משנ"ב, בה"ל, קול יעקב, וקסת סופר. או"ח סימן לב' סעי' א'-לו', סימן לה'-לו'. עפ"י ספר יריעות שלמה חלק א'.

דיני הסופר, דיני העור והקלף, דיני שרטוט הקלף וכתיבה חוץ לשיטה, דיני הדיו, דיני כתיבת הפרשיות, פרשה סתומה ופתוחה, כתיבה לשמה וקדושת השמות, דיני היקף גויל, דיני כתיבה כסידרן, דיבוקים ופיסוקים באותיות, חק תוכות וחק ירכות, דיני הבחנת תינוק, צורת האותיות והתגין.

הלכות ספר תורה- יו"ד סימן רעא'-רפא'.

הלכות מגילה- או"ח סימן תרצא'.

מבחני תרגול עיוני ומעשי.

מבחן הסמכה עיוני ומעשי מסכם על הל' סת"ם וכתיבת צורת האותיות.

מערך שיעורים מעשי

 

  • הכנת ובחירת הקולמוס ומכשירי הספרות, בחירת והתאמת הקלף לסת”ם, טיב ואיכות הדיו לכתיבה מושלמת, תנוחת הישיבה והכתיבה, בניית צורות האותיות והתגין. יצור עורות ובתי תפילין.
  • מבחני תרגול עיוני ומעשי.
  • מבחן הסמכה עיוני ומעשי מסכם על הל’ סת”ם וכתיבת צורת האותיות.
  • משך הלימוד: כ 80 שעות לימוד עיוני
  • משך הקורס – 3 חודשים – 48 שע’ אקדמאיות [8-10 מפגשים]
  • עלות קורס – 3600 ₪. [ניתן לחלק עד 12 תשלומים]